Esquire publică necrologul lui Sergiu Nicolaescu

23 octombrie 2008
Cel mai recent
num?r din Esquire îi dedic? un material amplu lui Sergiu Nicolaescu . Sub titlul
„Supravie?uitorul”, articolul prezint? foarte cunoscutul punct de vedre al regizorului
care are senza?ia c? cinematografia româneasc? s-a n?scut cu el ?i c? va muri
cu el. Nu este nimic nou, acelea?i teme, acelea?i marote, aceea?i adversari . Pe
scurt, este deziluzionat c? nu este apreciat la adev?rat? sa valoare, crede c?
va fi dup? moartea sa, dar asta nu îl înc?lze?te cu nimic, d? vina pe critici,
atac? stilul minimalist al noul val ?i spune c? orice poate face filme cu o
camer? fix?. Pentru c? risca s? se transforme într-o od?, autorul d?
posibilitatea unor critici ?i regizori s? î?i exprime p?rerea despre Sergiu
Nicolaescu . Nimic nou nici aici. Îi este apreciat? crea?ia de început ?i desfiin?at?
cea de dup? 1989.
Una peste alta, întreg materialul mi-a l?sat senza?ia unui necrolog,
Doamne-fere?te!, pentru c? a?a cred c? se va scrie despre el ?i se va vorbi despre el ?i dup? moarte.

 

Tags:Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X