Clint Eastwood şi Delta

20 mai 2008
Ast?zi intr? în competi?ie la

Cannes cel mai recent film al regizorului
Clint Eastwood .

Changeling este cea de-a cincea produc?ie a sa aflat? la

Cannes în competi?ia oficial?, dar pân? acum nici un Palme d’Or.

 Los Angeles – 1928. Într-o sâmb?t? diminea??, la o periferie muncitoreasc?, Cristina î?i ia
r?mas bun de la fiul s?u Walter ?i pleac? la munc?. Când se întoarce acas?
descoper? ca Walter a disp?rut. Câteva luni mai târziu, un b?ie?el de nou? ani
care spune c? este Walter, îi este adus acas?. Femeia ?tie c? nu este fiul s?u.
În rolurile principale, Angelina Jolie ?i John Malcovich.

Delta, regizat de Kornel Mundruczo, este propunerea Ungariei
la aceast? edi?ie ?i unul din filmele considerate favorite la aceast? edi?ie.
Un tânar t?cut ?i singuratic redescoper? natura s?lbatic? a
Deltei, un labirint de c?i navigabile, insule ?i o vegeta?ie luxuriant? care
desparte popula?ia local? de restul lumii. Tân?rul, care p?r?sise Delta în
copilarie, î?i întâlne?te aici sora despre existen?a c?reia nu ?tia.
A?a cum îi spune ?i numele, filmul este realizat în Delta
Dun?rii ?i are drept coproduc?tor casa de produc?ie a lui Tudor Giurgiu . Un
am?nunt inedit, dar foarte important: Delta a fost respins de trei (3) ori la
concursul CNC. Nu-i suficient de bun pentru România, dar este apreciat la

Cannes.

Mai jos ave?i filmul Little Apocrypha No. 2, regizat tot de
Kornel Mundruczo, selec?ionat în urm? cu patru în sec?iunea Cinefondation de la
Cannes ?i care are ca fundal tot Delta Dun?rii.

 Tags:Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X