Interviu cu Nae Caranfil

19 martie 2008
În consider cel mai
bun regizor român de dup? Revolu?ie, în ciuda numeroaselor premii luate de cei
din nou val. ?tie s? seduc? spectatorul prin intermediul camerei ?i se pricepe
ca nimeni altul s? spun? o poveste cinematografic?. Acum a plecat printr-un
turneu na?ional pentru a-?i prezenta filmul în diverse ora?e ?i a dialoga cu
spectatorii. La

Constan?a,
a f?cut poze cu fanii s?i, a dat autografe ?i a schimbat impresii cu cei care
îi v?zuser? filmul cu câteva minute înainte. Apoi, mi-a r?spuns amabil la
câteva întreb?ri. Rezultul îl pute?i vedea mai jos.

Un film f?r?
comunism, f?r? blocuri gri, f?r? înjur?turi. Cum va reac?iona publicul la
Restul e t?cere?

Caranfil: P?i, eu sper c?
bine. Eu zic c? filmul ?sta f?r? ?i f?r? ?i f?r? vine pe un fond de a?teptare
în care poate exact asta se dore?te. Cred c? trebuie s? existe ?i filme de
evaziune , filme care s? te poarte în alt? epoc?, s? te fac? s? ui?i un pic de
chirie, de trafic, de ambuteiaje, de problemele de la serviciu ?i s? te arunce
un pic în basm ?i în poezie, umor, vis…

Acest film apare în
plin curent minimalist.

Caranfil: Povestea cu
minimalismul nu este important? pentru c? iat? c? s-au f?cut mari filme
minimalisme, care poart? cinematografia româneasc? peste tot acum. Ideea mea nu
a fost s? polemizeze cu acest curent, scenariul l-am scris acum 20 de ani, acum
doi ani am avut posibilitatea pentru prima dat? s? m? gândesc la finan?area
lui. Asta a fost o conunctur? ?i coinciden?? în acela?i timp, ?tiind c? filmul
?sta a apucat s? se fac? în plin triumf al cinematografului, s?-i spunem a?a,
minimalist.   

O s? cucerim lumea
cu filmele noastre…

Caranfil: Iar??i o coinciden??
fericit?. În momentul când am scris aceast? replic? m? gândeam c? va hohoti
sala de râs la ea. Iat? c? 20 de ani mai târziu pic? exact pe val ca s? zic
a?a.

Marius Florea
Vizante este la treilea rol în filmele dumneavoastr?. Inten?iona?i s?
continua?i colaborarea ?

Caranfil: Da, este un actor la
care ?in enorm ?i îl respect ?i consider c? este un mare talent ?i un mare
profesionist. Îi voi propune un rol interesant ori de câte ori am ocazia.

Dou? cuvinte despre
Alice în
?ara tovar??ilor
?

Caranfil: Nu vorbesc niciodat?
de filmele care nu au intrat în produc?ie dintr-o supersti?ie foarte simpl?:
s-ar putea s? nu mai intre niciodat?.

Tags:Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X