Restul e tăcere

18 martie 2008

Restul e t?cere s-a n?scut greu. Scenariul a fost scris acum
20 de ani, iar filmul era la un pas s? fie realizat în primii ani ai deceniului
9. Nu s-a concretizat deoarece banii au fost o problem?, fiind vorba de o
produc?ie de mari dimensiuni care avea nevoie de fonduri importante. Cred c? ar
ie?i un film interesant numai din povestea tr?it? de acest scenariu pân? a
ajuns s? ias? film.

Cred c? mult? lume s-a întrebat cu ce va veni Nae Caranfil dup?
Filantropica . Dup? trei filme inspirate din realit??ile contemporane române?ti,
regizorul schimb? registrul ?i plonjeaz? în istorie. În plin? epoc? minimalist?
a cinematografiei române?ti, Caranfil vine cu o produc?ie asem?n?toare cu cele
hollywoodiene de acum câteva decenii. E riscant ? Regizorul spunea la premiera
const?n?ean? a filmului c? este loc pentru toat? lumea ?i c? Restul e t?cere poate
fi o evadare din real pentru oamenii care vor s? vad? ?i alt tip de filme.

E periculoso sporgersi, Asfalt Tango ?i Filantropica au mai multe elemente
în comun, dar în primul rând au la baz? realit??i ale societ??ii române?ti. Restul e t?cere nu seam?n? deloc cu filmele de
mai sus. Ac?iunea se petrece acum 100 de ani când ni?te „nebuni frumo?i” ?i-au
pus în cap s? realizeze primul film românesc, într-o perioad? când
cinematografia era ceva frivol, considerat? distrac?ia oamenilor mai pu?in educa?i, elitele
preferând spectacolele de teatru.
 
Grigore Ursache, interpretat de Marius Florea
Vizante, este un actor netalentat care vrea s? realizeze un film despre
R?zboiul de Independen??. Singura problem? este c? nu are bani pentru a duce la
cap?t acest demers, iar casele de produc?ie ale vremii nu p?reau interesante,
presim?ind un e?ec. Norocul lui Grig este Leon Popescu, jucat de Ovidiu Niculescu,
un om bogat ?i cam larg la pung?, „Patronul artelor” a?a cum se intituleaz?,
care decide s? se arunce cu capul înainte în acest proiect dup? ce prime?te un „semn”
în acest sens. (În realitate era vorba de o manipulare ordinar? realizat? de
Grig cu ajutorul unor complici).

Cei implica?i produc?ie se vor lovi de tot felul de probleme subiective ?i
obiective pe timpul film?rilor ?i vor primi „indica?ii pre?ioase” de la cine nu
te a?tep?i. Orgolios, regizorul Grig încearc? s? î?i apere proiectul, dar
trebuie s? cedeze în fa?a dorin?ei produc?torului. Dup? numeroase peripe?ii, filmul
este încheiat, montat, iar la vizionare Leon are o revela?ie: „Cine a mai
pomenit un film lung de dou? ore!” Era speriat c? nu îl va putea vinde pentru
c? spectatorii nu ar fi dispu?i s? vad? un film a?a de lung ?i se vor plictisi.

Rela?ia dintre Grig ?i Leon e pres?rat? cu toate ingredientele unei rela?ii
clasice regizor-produc?tor, totul culminând cu o dubl? tr?dare. Ca în toate
filmele lui Caranfil, ?i Restul e t?cere este pres?rat cu numeroase replici
geniale ?i secven?e memorabile. Au fost multe dialoguri savuroase, pe care nu
le mai ?in minte cu exactitate, care scoase din context nu ar avea neap?rat acela?i
efect.

Asemenea marilor regizori, ?i Caranfil are actori prefera?i. Sper s? nu
gre?esc pentru c? nu am f?cut o num?r?toare exact?, dar din câte ?tiu, Marius
Florea Vizante este singurul care a bifat trei filme la Caranfil, dup? E
periculoso sporgersi, Filantropica ?i Restul e t?cere. Rolul lui Grigore
Ursache i se potrive?te m?nu?? lui Vizante. El este completat foarte bine de
Ovidiu Niculescu, aflat la cel mai important rol al carierei, care a îmb?trânit
prematur pentru a intra în pielea lui Leon. ovidiu niculescu a jucat ?i în
Filatropica, un rol mic dar memorabil, el era primul chelner complice al celor
doi „cer?etori”. A mai bifat un rol de homosexual în serialul B?ie?i buni ?i a
mai avut apari?ii în sitcomuri marca Pro.

Cel mai consistent rol feminin îi apar?ine Mirelei Ze?a. Cunoscut? pân?
acum doar ca Andreea Marin de la Mondenii, ea are ocazia s? demonstreze c?
poate interpreta un personaj original. Mirela joac? rolul unei femei care
încearc? s? î?i g?seasc? locul în societatea româneasc? de la început de secol
XX, utilizând de toate trucurile feminine. Ea se joac? un pic cu personajul lui
Vizante, acesta face o pasiune pentru tân?ra respectiv?, iar cum de la dragoste
la ur? nu este decât un pas, Grig î?i modific? rapid sentimentele.

Cam astea ar fi rolurile principale. Dar ar fi nedrept s? fie aminti?i doar
cei trei pentru c? mai sunt ?i interpre?i ale unor roluri mici (ca durat?), dar
memorabile. Dup? ce în Filantropica îl joac? magistral pe „Poetul” G?rii de
Nord, Florin Zamfirescu recidiveaz? aici cu rolul unui ?ef de Poli?ie, care se
ghideaz? dup? principiul lui Pristanda: „Curat constitu?ional, da
’ umfla?i-l”. E memorabil.

Apoi, Sandu Mihai Gruia , un actor insuficient exploatat, este iar??i o
surpriz? pl?cut?. Este tat?l lui Grig, un mare actor al vremii, dezam?git c?
fiul s?u nu îi calc? pe urme.

Un alt atu, filmul beneficiaz? de o coloan? sonor? excep?ional?, compus?
special pentru film, care completeaz? celelalte aspecte ale produc?iei.

Ce ar  mai fi de spus ? Foarte multe,
v? asigur. Dar cel mai bine merge?i la cinema s? vede?i cea mai grandioas?
montare cinemagografic? româneasc? de dup? Revolu?ie. Merit? fiecare b?nu? !

PS
Cred c? ar merita un premiu cine a citit tot textul pân? la final :)
 
 

 

Tags: ,Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X