Noi suntem urmaşii Romei ???

15 noiembrie 2007


4…3…2…intr?m !

?eful
carabinierilor a introdus cartela de acces cu dexteritatea cu care
croitoreas? pune a?a în ac. A împins u?a cu vârfului
bocanului, în timp ce în mâna dreapt? ?inea
strâns un pistol . Apoi, a cl?tinat din cap, iar aghiotanul
s?u, înarmat ?i el, a p?truns în camer?, urlând:
- Nu mi?c?
nimeni c? trag !
B?rbatul avea
arma a?intit? asupra unei tinere care st?tea pe pat ?i se uita
cu team? la cei care intraser? în camera ei. Carabinierul
?ef i-a f?cut semn ajutorului s?u s? verifice baia, dup? care
s-a a?ezat pe un scaun în fa?a femeii, l?sând
pistolul deoparte.
- Vasiliu
Laura ?
- Da. Dar ce
se întâmpl?, ce-am f?cut ?
?eful
carabinierilor se întoarce cu fa?a c?tre baie.
- Hai, m?,
vino-ncoa c? a recunoscut. Pune-i c?tu?ele.
- E curat în
baie. A ?ters toate urmele, morm?i aghiotantul mai mult pentru
sine.
Femeia se
ridic? din pat, îndreptându-se c?tre o m?su??.
- Cred c?
face?i o mare confuzie !
- Ce
confuzie ? Credeai c? nu reu?im s? te
prindem ? Nu v? e ru?ine…s? aduce?i copii la cer?it, s?
profita?i de pe urma lor. Gata, s-a terminat, spune ?eful
carabinierilor.
- Romeni di
merda, rânji cel?lalt b?rbat în uniform?.
Femeia se
apropie de cei doi ?i le întinse o hârtie.
- Sunt
actri?? ?i m? aflu în Italia ca s? lucrez la un film.
Aici e dovada.
Cei doi
analizeaz? mira?i documentul respectiv, dup? care p?r?sesc în
t?cere camera, în timp ce tân?ra se gânde?te c?
Italia 2007 începe s? semene din ce în ce mai mult cu
România 1987…
 
 
PS
Orice asem?nare cu fapte sau personaje reale nu este întâmpl?toare.  


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X