Anonimul

25 iulie 2007
A r?mas mai pu?in de o lun? pân? la începerea Festivalului de Film
Independent Anonimul. Ca ?i în anii trecu?i, manifestarea va avea loc
într-o loca?ie exotic? – Delta Dun?rii.
Festivalul este împ?r?it pe trei sec?iuni: lung metraj, scurt metraj de fic?iune ?i scurt metraj de anima?ie.
Printre filmele înscrise la lung metraj de fic?iune se afl? produc?iile
române?ti: ?i binele trebuie s? aib? margini (Gabriel Achim), O foarte
scurt? trilogie despre singur?tate (Bogdan George Apetri), Acas? (Paul
Negoescu), Balastiera # 186 ( Adina Pintilie & George Chiper),
Lec?ia de box ( Alexandru Mavrodineanu ).
La anima?ie nu exist? nici o produc?ie româneasc? înscris?, iar la lung
metraj înc? nu a fost stabilit? lista filmelor finaliste .
Anonimul se va desf??ura în perioada 13 – 19 august la Sfântu Gheorghe.  

Tags:Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X