Numărul 23

26 iunie 2007
Sunt atât de rare filmele în care Jim Carrey nu face giumbu?lucurile
care l-au consacrat încât acest fapt trebuie anun?at din capul locului pentru a
nu exista confuzii. Când vezi un afi? cu numele lui, automat î?i imaginezi c?
este o comedie. Num?rul 23 nu este din aceast? categorie. Este o încercare de
thriller psihologic , care a e?uat înc? din faza de scenariu.

Pe scurt: Jim Carrey are o via?? lini?tit?, o so?ie, un
copil, o slujb? a?a ?i a?a (este hingher). Nimic nu pare s?-i tulbure
universul. Totul pân? într-o zi când so?ia sa îi face cadou o carte: Num?rul
23. Începe s? o citeasc? ?i pe m?sur? ce avanseaz? în lectur? începe s? cread?
c? romanul respectiv este inspirat din via?a sa. Dar cine ar fi putut s? o
scrie ? Devine paranoic, caut? elemente care s? îl duc? la num?rul 23 În orice îl
înconjoar?. Apoi vrea s? afle cine a scris cartea. Lucrurile se complic? ?i cu
o crim?, dar personajul lui Carrey nu are lini?te pân? nu dezleag? misterul.

Ideea nu este original?. O reg?sim în diverse forme în Stranger Than Fiction ?i chiar Secret Window . A?a c? astfel pierdem pu?in din
elementul de suspans. În plus, nu este nici scris? grozav, are ?i câteva
fracturi de logic?.

Povestea nu urm?re?te decât destinul celor dou? personaje,
interpretate de Jim Carrey ?i Virginia Madsen (so?ia paranoicului). Personajele
secundare trec prin cadru ?i contribuie foarte pu?in la desf??urarea ac?iunii.
Regizorul Joel Schumacher a realizat filme mult mai interesante vizual decât
acesta. Posibil s? nu fi fost ajutat nici de scenariul scris de Fernley
Phillips, aflat la debut.

Pân? una alta, Num?rul 23 nu exceleaz? la nimic. Nu aveam
nevoie s? v?d c? Jim Carrey poate juca ?i roluri serioase. ?tiam asta dup? Man
on the Moon sau Eternal Sunshine….Iar dup? interpretarea din Number 23, sigur
nu va fi nominalizat la Oscar.    

 

Tags:Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X