Donnie Brasco

17 aprilie 2007
Un poli?ist se infiltreaz? în mafie. Parc? v? sun? cunoscut, nu ? Este o tem? pe care produc?torii de la Hollywood au exploatat -o ?i o exploateaz? în continuare cu mare succes. Un subiect asem?n?tor cu The Departed, filmul care a luat Oscarul în acest an, dar în acest caz nu avem ?i un mafiot infiltrat în poli?ie.
Donnie Brasco – de la ora 22, la AXN. Un film cu nimic mai prejos decât The Departed.

Donnie Brasco e povestea adev?rat? ?i emo?ionant? a unui agent FBI care, lucrând sub acoperire , ajunge s? se împrieteneasc? cu cel pe care trebuie s?-l dea pe mâna justi?iei ?i pe care, în ultim? instan??, e nevoit s?-l tr?deze, dup? ce e la un pas de a c?dea victim? dublei sale identit??i, fiind tentat s? aleag? prietenia în defavoarea datoriei.
Joe Pistone alias Donnie Brasco, s-a infiltrat în anii ’70 într-o familie mafiot?, îndeplinind cu succes una dintre cele mai importante misiuni "sub acoperire". Dar pe plan personal aceast? misiune a avut efecte devastatoare. Legând o nea?teptat? prietenie cu cel pe care trebuia s?-l distrug?, Donnie Brasco era s? se distrug? pe sine.
În numele justi?iei, Joe Pistone ( Johnny Depp ) e nevoit s?-?i p?r?seasc? familia ?i s? devin? un mic ganster, sub numele de Donnie Brasco, iar sub aceast? identitate s?-?i dovedeasc? loialitatea absolut? pentru a fi primit într-o familie de mafio?i.
Pentru a-?i asigura accesul la opera?iunile clanului Bonanno, Donnie reu?e?te s?-i câ?tige încrederea lui Lefty Ruggiero (Al Pacino), un mafiot care a îmb?trânit f?r? s? reu?easc? s? dea "marea lovitur?" ?i c?ruia i-au r?mas numai cinismul ?i am?r?ciunea, dar care vede în tân?rul Donnie o ?ans? de a recupera ceva din demnitatea pierdut?.
 

Tags:Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X