Ce este fericirea ?

28 ianuarie 2007
Ce este fericirea ? V-a?i întrebat vreodat? acest lucru ? Am v?zut recent un film, The Pursuit of Happyness, în care eroul principal, Will Smith , î?i cauta fericirea. Omul avea o so?ie, un copil de vreo 4-5 ani, îns? nu era fericit. De ce ? Pentru c? nu avea suficien?i bani încât s? duc? un trai decent ?i s? îi asigure copilului tot ce dore?te. Din acest motiv încep certurile cu so?ia sa, care îl p?r?se?te, dar îi las? copilul. Will î?i câ?tig? existen?a vânzând ni?te aparate pentru scanarea oaselor (ac?iunea se petrece la începutul anilor 80), dar afacerea nu prea merge. Într-o zi, în fa?a unei cl?diri, el vede cum arat? un om fericit: ma?in? decapotabil?, zâmbet larg. Observ? c? toate persoanele care intrau ?i ie?eau din cl?dire, p?reau foarte vesele. E clar, ?i-a spus omul nostru, acolo este Fericirea !  Cl?direa era o burs?, unde se f?ceau diverse tranzac?ii. Smith vrea s? devin? ?i el agent de burs?, dar nu avea preg?tirea necesar?. În fine, afl? c? se fac ni?te cursuri de ?ase luni, iar la finalul lor, cel mai bun din seria respectiv? este angajat . Pân? atunci, îns?, nu câ?tiga nici un ban. ?i de aici începe nebunia. Pentru c? nu mai putea pl?ti chiria în apartamenul unde locuia, este nevoit s? se mute cu fiul s?u la un motel. Dup? scurt? vreme este dat afar? ?i de aici tot din motive financiare . Punctul culminat al calvarului este atins în momentul în care afl? c? statul îi luase aproape to?i banii din cont pentru achitarea unor amenzi de parcare. R?mâne în buzunar cu vreo 20 de dolari ?i f?r? acoperi? deasupra capului. O vreme doarme într-un ad?post pentru s?raci, iar când nu g?sea loc acolo, într-o biseric?. Au fost ?i cazuri când ?i-a petrecut noaptea în toaleta de la metrou. Peste tot înso?it de fiul s?u, care nu trebuia s? vad? c? îi este greu. În acest timp, mergea la cursuri, încerca s? vând? scanarele, îl ducea ?i îl lua pe cel mic de la gr?dini??.Pentru c? este un film american, totul se termin? cu bine ?i calvarul lui va lua sfâr?it când afl? c? este angajat agent de burs?.
Cu toate astea, întrebarea r?mâne: ce îi trebuie unui om pentru a fi fericit ? Pân? la urm? este adev?rat? expresia: “Nu banii aduc fericirea, ci num?rul lor” ? 


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X